Författararkiv 155cm.se

Av155cm.se

Arbeta hemifrån – mer effektivt än någonsin!

Jobbar du på distans, eller tänker du prova att göra det?

Distansjobbets historia är mycket ung och liksom med allt ”nytt” fanns det ett kraftigt motstånd från början – innan myndigheter och företag såg att man faktiskt tjänade på det. Från början fanns heller inte den teknologi vi har idag och från vissa håll uttrycktes rädsla att man inte skulle utföra sina arbetsuppgifter om man befann sig i bostaden.

Distansarbete effektivt

Pandemin satte ännu högre krav på både teknikutveckling och hemarbete, och nu blev det uppenbart att detta var en bra lösning för de flesta företag vars verksamhet kunde nyttja distansarbetet. Dessutom blev medarbetarna på distans både effektivare och gladare.

Planera bättre

Planeringen med jobb och familj fungerar för det mesta också bättre vid distansarbete, framförallt inom de jobb som inte är bundna till exakta tider. Generellt blir människor både gladare och mer effektiva när hela livssituationen fungerar, vilket kommer förstås arbetsgivaren till godo.

Bra jobb att utföra hemifrån

Arbetsmarknaden för distansjobb har ökat kraftigt. Det finns flera tusen jobb att söka med varierande erfarenhetsnivåer. Naturligtvis behöver du vara van att jobba vid datorn för att söka och välja bland alla dessa jobb.

Här är exempel på några distansjobb:

Är du duktig på att skriva och har lätt för språk? Det söks mängder av skribenter eftersom stora delar av marknadsföringen nu sker online istället för i mer fysiska kanaler. Detta innebär att det behövs duktiga människor som kan formulera sig attraktivt för att skapa kampanjer online, skriva artiklar ett annat innehåll som profilerar och attraherar.

Översättare söks hela tiden till flera olika språk. Det handlar förstås om att göra översättningar som ska publiceras online eller i ett sammanhang. Här gäller det också att du kan uttrycka dig attraktivt i text samt att du förstås behärskar de båda språken som uppgiften handlar om.

Du kan egentligen utföra vilket ”back office” som helst hemifrån eftersom tekniken tillåter att du kan ha samma tillgång till olika servrar och uppkopplingar som om du satt på ett kontor. Du kan också vara telefonsupport hemifrån.

Gillar du aktier och valuta? Detta är lite mer riskfyllt men det finns många som har ”trading” som ett yrke. Via en trading-plattform behöver du heller inte investera större summor till att börja med – men var medveten om att du också kan förlora dina pengar. Skaffa dig kunskap!

Du kan exempelvis bli bloggare. Då behöver du ha något att säga som är intressant, ju fler människor som följer dig desto större möjlighet har du att sälja annonser till företag som vill synas. Det är idag ett yrke att blogga och tjäna pengar på att sälja annonser.

Större frihet

Det finns naturligtvis många flera olika distansjobb, det här är bara några av många inspirerande exempel. Om du vill planera din egen tid och ha större frihet är det perfekt för dig att arbeta hemifrån. Du behöver förstås disciplin, hemarbete passar inte alla, men för dig som har disciplin och förmåga att utföra saker på egen hand är det ett toppenjobb.

Av155cm.se

Nio av tio vill jobba hemifrån enligt undersökning

Dags att återgå till det gamla vanliga nu när alltfler är vaccinerade mot covid-19? Det kommer aldrig att bli som det var före pandemin – nu har vi funnit nya vägar att vara mer effektiva och att leva med jobb och familj.

Tjänstemän vill jobba hemifrån

TCO har givit Novus i uppdrag att undersöka vilken inställning tjänstemännen har till att arbeta hemifrån och det har visat sig att fler än nio av tio tjänstemän vill fortsätta med detta minst en dag i veckan. En annan undersökning som Novus utfört visar däremot på att sju av tio chefer misstänker att distansarbete missgynnar dem på arbetsplatsen.

Covid-19 revolutionerade distansarbetet

Från 2020 till 2021 har distansarbetet ökat ytterligare. Första kvartalet i år har knappt sex av tio jobbat hemifrån. Det vanligaste är att högutbildade i storstäder arbetar på distans, och över 60 % av de tjänstemän som distansarbetet trivs bra med detta. Fler kvinnor än män gillar att arbeta hemifrån.

TCO-ordförande Therese Svanström diskuterar distansarbete som en ny roll på Aftonbladets debattsida. Möjligheter ska inte begränsas, de ska utvecklas för att medarbetare ska bli mer nöjda, produktiva och ha ett enklare liv. Det krävs samråd och en fortsatt utveckling av distansarbetet.

Det är mycket få personer som överhuvudtaget inte vill arbeta hemifrån, majoriteten vill distansarbete allt ifrån heltid till en dag i veckan. Den stora fördelen är enkelheten i hur man får ihop sitt liv med jobb och familj samt andra åtaganden. Sju av tio personer i undersökningen är av denna åsikt och har arbetat hemifrån under kvartal ett 2021. En av tio personer tycker att hemarbete och pandemin har försvårat deras liv.

Socialt liv

För många som kanske inte har naturliga ”internetrelationer” med vänner och arbetskamrater har det sociala livet blivit lidande och de känner av detta. De vill umgås med sina kollegor och kunna prata personligen på plats med dem. Åtta av tio tjänstemän som arbetat hemifrån kvartal ett 2021 saknar detta umgänge. Det handlar oftast om trivsel, kreativitet, bekräftelse och lärande samt utveckling då man interagerar på plats. De flesta vill ha tillbaka dessa delar i sina liv.

Therese Svanström menar att samtalen vid kaffemaskinen eller i fikarummet är nog så viktiga för att må bra. Det är vid dessa mer informella kontakter som nätverken byggs upp genom utbyte av tankar och support.

Källa:

https://www.publikt.se

Aftonbladet

Av155cm.se

En helt ny arbetskultur

På bara ett drygt år har en helt ny arbetskultur utvecklats. Visst fanns den innan pandemin men inte alls i samma utsträckning. Men även om undersökning efter undersökning visar att majoriteten är positiva till att arbeta hemifrån finns det också de som vantrivs att vara hemma och som längtar tillbaka till arbetsplatsen.

En komplex fråga

Johanna Langer är affärsutvecklare på Sodex, ett av de mer välkända tjänsteföretagen. Hon menar att fråga är komplex och säger till Svenska Dagbladet att det egentligen inte finns någon gyllene medelväg som tillfredsställer alla.

Även Sodexo har givit Novus i uppdrag att undersöka inställningen bland personalen. Det framkom att 24 % är negativa till att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen och hade inget intresse av detta. Hela 46 % har aktivt planerat att fortsätta med sitt distansarbete och är starkt negativa till att återgå till en fysisk arbetsplats.

Men så finns även den motsatta inställningen. 42 5 av deltagarna i undersökningen upplever att arbetslivet har blivit sämre i och med pandemin. Det är med andra ord två helt skilda åsikter som kan bli svårt att hantera för arbetsgivare när nu Folkhälsomyndigheten öppnat dörren för återgång till kontorslokalerna. Detta kan betyda att olika arbetsplatskulturer skapas beroende på om man arbetar på kontoret eller på distans, och det kan mycket väl bli så eftersom livsstilarna kommer att skiljas åt.

Katalysator

Johanna Langer ser en fara i att falla tillbaka i gamla mönster och menar att pandemins katalysatoreffekter på arbetslivet kommer att leda till större och mer permanentade förändringar i arbetslivet. Vad ska företagen erbjuda nya medarbetare för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i framtiden?

Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv

Av155cm.se

Distansarbete i glesort

De svenska myndigheternas kontor tömdes under – samma myndigheter som tidigare varit restriktiva med att låta sin personal arbeta på distans. För de företag som redan hade ett dynamiskt arbetssätt och varvade kontor med att arbeta hemifrån var det lättare. Dessa företag blev ännu mer snabbfotade under pandemin eftersom tekniken började att utvecklas i en ännu raskare takt.

Undersökning i Värmland

Storstäderna har i högsta grad anammat ”hemarbetsvågen”, och i Värmland hat SVT gjort en egen undersökningför att se hur det ser ut i ett mer glesbefolkat område. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön oavsett om man jobbar hemma eller på kontoret och en dialog mellan chef och arbetstagare är absolut nödvändig. SVT Värmland har ställt frågor till de största lokala arbetsplatserna för att få en bild av situationen.

Arbetsförmedlingen

Ett gott exempel på en stor aktör i Värmland är Arbetsförmedlingen som har 150 anställda. De flesta av dessa har arbetat hemifrån under pandemin med konferensmöjligheter, Skype och annan teknik för att interagera med kollegor.

Under covid-krisen ökade distansarbetet från 15 % till 57 % enligt en Sifo-undersökning beställd av Tele2. Trots att den sociala delen saknas visar även denna undersökning att man mår bättre och stressar mindre vid distansarbete.

Av155cm.se

Skribent- och contentjobb ökar

En värld i förändring flyttar online pandemin eskalerat takten – plötsligt finns det online-jobb på varenda jobb-sökar-sajt. Men det gäller att förstå tidens anda och tankar, för det innehåll du lämnar ifrån dig måste vara attraktivt.

Skriva content

Att skriva små korta berättelser samt att göra research inom nya ämnen är ett ganska trevligt jobb som du kan göra på distans och som du faktiskt kan utföra på en heltid. Du bestämmer oftast själv hur många timmar eller hur många uppdrag du vill ta på dig. Det finns olika sorters skribentjobb alltifrån marknadsföring till att bara skriva vettigt innehåll.

Datainsamling

Det finns mycket annonsering om jobb som handlar om datainsamling, ofta i tillfälliga projekt men det finns även över längre tid. Här behöver du inte så mycket tidigare erfarenhet, du följer oftast lagd uppgift som ska utföras.

Allt som handlar om att skapa innehåll på nätet, teknik och marknadsföring över nätet är områden där det finns mycket jobb och där det har blivit ännu mer under pandemin. Om du samtidigt arbetar för flera företag kan du planera din situation själv utan vara bunden av att åka till arbetsplatsen.

Av155cm.se

Vad är ett nätverksföretag?

Ett ökat distansarbete skapar den nya tidens företag. ”Nätverksföretag” där människor sitter utspridda i olika städer eller olika länder och samverkar med varandra har funnits sedan längre – men det stora genomslaget har kommit det senaste året. ”Nätverkande” betyder att man ses och diskuterar frågor där man har gemensamma intressen.

Ett nätverksföretag

Ett nätverksföretag kan bestå av flera mindre företag och konsulter som går samman i ett nätverk för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar – men det kan också vara ett och samma företag som har sina medarbetare utspridda i världen. Båda dessa typer av företag är numera mycket vanliga.

Teamets betydelse

Ett nätverksföretag säljer oftast inte materiella produkter, det vanligaste är att de säljer kunskapen hos de som ingår i nätverket. Nätverksföretagets nyckeltillgångar är ej heller materiella, de är immateriella och packas ihop i ett paket av professionell expertis innan det marknadsförs. Teamets kompetens är avgörande för nätverket. Kunden är en partner i produktionen som man arbetar med sida vid sida för att skapa eller ta fram det som motsvarar kundens behov. Relationer blir mycket viktiga eftersom arbetsprocessen är annorlunda än om kunden köper en färdig produkt. Dessa nätverksföretag är oftast behovsdrivna.

Framtidens nätverksföretag

Framtiden är redan här. Vi är mitt i en utveckling av globala arbetssätt med globala teammedlemmar och ett globalt ledarskap. Vi är också på väg mot globala valutor – de digitala valutorna har redan gjort intåg och i EU har Spanien redan legitimerat bitcoin. Allt detta kommer att förenkla vårt liv och våra möjligheter. Vi kan arbeta med vem som helst i världen och företaget kan använda en och samma valuta i alla länder utan att tänka på växlingskurser i respektive land.

Av155cm.se

Framtiden – förändring är beständigt

Vi lever i förändring och det vi vet med säkerhet är att förändring är en bestående process. Egentligen ska vi vara glada att förändringar sker eftersom det medför möjligheter och nya saker som vi kan dra nytta av. Det kan till och med bli helt upp till oss hur mycket pengar vi vill tjäna och hur många timmar vi vill jobba.

Framtidens arbetskultur

Ingenting kommer att bli exakt som det var. Framtidens arbetskultur kommer att bli mer dynamisk, alltfler företag bryr sig om hur de anställda mår och hur deras livssituation ser ut. Man har kommit till insikt om att denna typ av trivsel påverkar det resultat man gör i sin roll på arbetet. Vi går mot en mer resultatdriven arbetskultur – en kultur där det räknas vad man uppnår men betyder mindre på vilket sätt man tar sig till målet.

Ledaren

Även ledning på distans ökar. Företag efterfrågar ledare som har erfarenhet av att leda människor från flera länder på distans. Den moderna ledaren behöver andra egenskaper än den tidigare mer traditionella ledaren. Man behöver läsa människor kapacitet och emotionella förmåga mycket bättre och förstå hur man bygga effektiva möjligheter för en bra online kommunikation.