Nio av tio vill jobba hemifrån enligt undersökning

Av155cm.se

Nio av tio vill jobba hemifrån enligt undersökning

Dags att återgå till det gamla vanliga nu när alltfler är vaccinerade mot covid-19? Det kommer aldrig att bli som det var före pandemin – nu har vi funnit nya vägar att vara mer effektiva och att leva med jobb och familj.

Tjänstemän vill jobba hemifrån

TCO har givit Novus i uppdrag att undersöka vilken inställning tjänstemännen har till att arbeta hemifrån och det har visat sig att fler än nio av tio tjänstemän vill fortsätta med detta minst en dag i veckan. En annan undersökning som Novus utfört visar däremot på att sju av tio chefer misstänker att distansarbete missgynnar dem på arbetsplatsen.

Covid-19 revolutionerade distansarbetet

Från 2020 till 2021 har distansarbetet ökat ytterligare. Första kvartalet i år har knappt sex av tio jobbat hemifrån. Det vanligaste är att högutbildade i storstäder arbetar på distans, och över 60 % av de tjänstemän som distansarbetet trivs bra med detta. Fler kvinnor än män gillar att arbeta hemifrån.

TCO-ordförande Therese Svanström diskuterar distansarbete som en ny roll på Aftonbladets debattsida. Möjligheter ska inte begränsas, de ska utvecklas för att medarbetare ska bli mer nöjda, produktiva och ha ett enklare liv. Det krävs samråd och en fortsatt utveckling av distansarbetet.

Det är mycket få personer som överhuvudtaget inte vill arbeta hemifrån, majoriteten vill distansarbete allt ifrån heltid till en dag i veckan. Den stora fördelen är enkelheten i hur man får ihop sitt liv med jobb och familj samt andra åtaganden. Sju av tio personer i undersökningen är av denna åsikt och har arbetat hemifrån under kvartal ett 2021. En av tio personer tycker att hemarbete och pandemin har försvårat deras liv.

Socialt liv

För många som kanske inte har naturliga ”internetrelationer” med vänner och arbetskamrater har det sociala livet blivit lidande och de känner av detta. De vill umgås med sina kollegor och kunna prata personligen på plats med dem. Åtta av tio tjänstemän som arbetat hemifrån kvartal ett 2021 saknar detta umgänge. Det handlar oftast om trivsel, kreativitet, bekräftelse och lärande samt utveckling då man interagerar på plats. De flesta vill ha tillbaka dessa delar i sina liv.

Therese Svanström menar att samtalen vid kaffemaskinen eller i fikarummet är nog så viktiga för att må bra. Det är vid dessa mer informella kontakter som nätverken byggs upp genom utbyte av tankar och support.

Källa:

https://www.publikt.se

Aftonbladet

Om författaren

155cm.se