Distansarbete i glesort

Av155cm.se

Distansarbete i glesort

De svenska myndigheternas kontor tömdes under – samma myndigheter som tidigare varit restriktiva med att låta sin personal arbeta på distans. För de företag som redan hade ett dynamiskt arbetssätt och varvade kontor med att arbeta hemifrån var det lättare. Dessa företag blev ännu mer snabbfotade under pandemin eftersom tekniken började att utvecklas i en ännu raskare takt.

Undersökning i Värmland

Storstäderna har i högsta grad anammat ”hemarbetsvågen”, och i Värmland hat SVT gjort en egen undersökningför att se hur det ser ut i ett mer glesbefolkat område. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön oavsett om man jobbar hemma eller på kontoret och en dialog mellan chef och arbetstagare är absolut nödvändig. SVT Värmland har ställt frågor till de största lokala arbetsplatserna för att få en bild av situationen.

Arbetsförmedlingen

Ett gott exempel på en stor aktör i Värmland är Arbetsförmedlingen som har 150 anställda. De flesta av dessa har arbetat hemifrån under pandemin med konferensmöjligheter, Skype och annan teknik för att interagera med kollegor.

Under covid-krisen ökade distansarbetet från 15 % till 57 % enligt en Sifo-undersökning beställd av Tele2. Trots att den sociala delen saknas visar även denna undersökning att man mår bättre och stressar mindre vid distansarbete.

Om författaren

155cm.se