Vad är ett nätverksföretag?

Av155cm.se

Vad är ett nätverksföretag?

Ett ökat distansarbete skapar den nya tidens företag. ”Nätverksföretag” där människor sitter utspridda i olika städer eller olika länder och samverkar med varandra har funnits sedan längre – men det stora genomslaget har kommit det senaste året. ”Nätverkande” betyder att man ses och diskuterar frågor där man har gemensamma intressen.

Ett nätverksföretag

Ett nätverksföretag kan bestå av flera mindre företag och konsulter som går samman i ett nätverk för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar – men det kan också vara ett och samma företag som har sina medarbetare utspridda i världen. Båda dessa typer av företag är numera mycket vanliga.

Teamets betydelse

Ett nätverksföretag säljer oftast inte materiella produkter, det vanligaste är att de säljer kunskapen hos de som ingår i nätverket. Nätverksföretagets nyckeltillgångar är ej heller materiella, de är immateriella och packas ihop i ett paket av professionell expertis innan det marknadsförs. Teamets kompetens är avgörande för nätverket. Kunden är en partner i produktionen som man arbetar med sida vid sida för att skapa eller ta fram det som motsvarar kundens behov. Relationer blir mycket viktiga eftersom arbetsprocessen är annorlunda än om kunden köper en färdig produkt. Dessa nätverksföretag är oftast behovsdrivna.

Framtidens nätverksföretag

Framtiden är redan här. Vi är mitt i en utveckling av globala arbetssätt med globala teammedlemmar och ett globalt ledarskap. Vi är också på väg mot globala valutor – de digitala valutorna har redan gjort intåg och i EU har Spanien redan legitimerat bitcoin. Allt detta kommer att förenkla vårt liv och våra möjligheter. Vi kan arbeta med vem som helst i världen och företaget kan använda en och samma valuta i alla länder utan att tänka på växlingskurser i respektive land.

Om författaren

155cm.se