Kategoriarkiv Covid ökade takten

Av155cm.se

Vad är ett nätverksföretag?

Ett ökat distansarbete skapar den nya tidens företag. ”Nätverksföretag” där människor sitter utspridda i olika städer eller olika länder och samverkar med varandra har funnits sedan längre – men det stora genomslaget har kommit det senaste året. ”Nätverkande” betyder att man ses och diskuterar frågor där man har gemensamma intressen.

Ett nätverksföretag

Ett nätverksföretag kan bestå av flera mindre företag och konsulter som går samman i ett nätverk för att kunna erbjuda kunden helhetslösningar – men det kan också vara ett och samma företag som har sina medarbetare utspridda i världen. Båda dessa typer av företag är numera mycket vanliga.

Teamets betydelse

Ett nätverksföretag säljer oftast inte materiella produkter, det vanligaste är att de säljer kunskapen hos de som ingår i nätverket. Nätverksföretagets nyckeltillgångar är ej heller materiella, de är immateriella och packas ihop i ett paket av professionell expertis innan det marknadsförs. Teamets kompetens är avgörande för nätverket. Kunden är en partner i produktionen som man arbetar med sida vid sida för att skapa eller ta fram det som motsvarar kundens behov. Relationer blir mycket viktiga eftersom arbetsprocessen är annorlunda än om kunden köper en färdig produkt. Dessa nätverksföretag är oftast behovsdrivna.

Framtidens nätverksföretag

Framtiden är redan här. Vi är mitt i en utveckling av globala arbetssätt med globala teammedlemmar och ett globalt ledarskap. Vi är också på väg mot globala valutor – de digitala valutorna har redan gjort intåg och i EU har Spanien redan legitimerat bitcoin. Allt detta kommer att förenkla vårt liv och våra möjligheter. Vi kan arbeta med vem som helst i världen och företaget kan använda en och samma valuta i alla länder utan att tänka på växlingskurser i respektive land.

Av155cm.se

Framtiden – förändring är beständigt

Vi lever i förändring och det vi vet med säkerhet är att förändring är en bestående process. Egentligen ska vi vara glada att förändringar sker eftersom det medför möjligheter och nya saker som vi kan dra nytta av. Det kan till och med bli helt upp till oss hur mycket pengar vi vill tjäna och hur många timmar vi vill jobba.

Framtidens arbetskultur

Ingenting kommer att bli exakt som det var. Framtidens arbetskultur kommer att bli mer dynamisk, alltfler företag bryr sig om hur de anställda mår och hur deras livssituation ser ut. Man har kommit till insikt om att denna typ av trivsel påverkar det resultat man gör i sin roll på arbetet. Vi går mot en mer resultatdriven arbetskultur – en kultur där det räknas vad man uppnår men betyder mindre på vilket sätt man tar sig till målet.

Ledaren

Även ledning på distans ökar. Företag efterfrågar ledare som har erfarenhet av att leda människor från flera länder på distans. Den moderna ledaren behöver andra egenskaper än den tidigare mer traditionella ledaren. Man behöver läsa människor kapacitet och emotionella förmåga mycket bättre och förstå hur man bygga effektiva möjligheter för en bra online kommunikation.