En helt ny arbetskultur

Av155cm.se

En helt ny arbetskultur

På bara ett drygt år har en helt ny arbetskultur utvecklats. Visst fanns den innan pandemin men inte alls i samma utsträckning. Men även om undersökning efter undersökning visar att majoriteten är positiva till att arbeta hemifrån finns det också de som vantrivs att vara hemma och som längtar tillbaka till arbetsplatsen.

En komplex fråga

Johanna Langer är affärsutvecklare på Sodex, ett av de mer välkända tjänsteföretagen. Hon menar att fråga är komplex och säger till Svenska Dagbladet att det egentligen inte finns någon gyllene medelväg som tillfredsställer alla.

Även Sodexo har givit Novus i uppdrag att undersöka inställningen bland personalen. Det framkom att 24 % är negativa till att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen och hade inget intresse av detta. Hela 46 % har aktivt planerat att fortsätta med sitt distansarbete och är starkt negativa till att återgå till en fysisk arbetsplats.

Men så finns även den motsatta inställningen. 42 5 av deltagarna i undersökningen upplever att arbetslivet har blivit sämre i och med pandemin. Det är med andra ord två helt skilda åsikter som kan bli svårt att hantera för arbetsgivare när nu Folkhälsomyndigheten öppnat dörren för återgång till kontorslokalerna. Detta kan betyda att olika arbetsplatskulturer skapas beroende på om man arbetar på kontoret eller på distans, och det kan mycket väl bli så eftersom livsstilarna kommer att skiljas åt.

Katalysator

Johanna Langer ser en fara i att falla tillbaka i gamla mönster och menar att pandemins katalysatoreffekter på arbetslivet kommer att leda till större och mer permanentade förändringar i arbetslivet. Vad ska företagen erbjuda nya medarbetare för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i framtiden?

Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv

Om författaren

155cm.se