Kategoriarkiv Arbeta hemifrån

Av155cm.se

Nio av tio vill jobba hemifrån enligt undersökning

Dags att återgå till det gamla vanliga nu när alltfler är vaccinerade mot covid-19? Det kommer aldrig att bli som det var före pandemin – nu har vi funnit nya vägar att vara mer effektiva och att leva med jobb och familj.

Tjänstemän vill jobba hemifrån

TCO har givit Novus i uppdrag att undersöka vilken inställning tjänstemännen har till att arbeta hemifrån och det har visat sig att fler än nio av tio tjänstemän vill fortsätta med detta minst en dag i veckan. En annan undersökning som Novus utfört visar däremot på att sju av tio chefer misstänker att distansarbete missgynnar dem på arbetsplatsen.

Covid-19 revolutionerade distansarbetet

Från 2020 till 2021 har distansarbetet ökat ytterligare. Första kvartalet i år har knappt sex av tio jobbat hemifrån. Det vanligaste är att högutbildade i storstäder arbetar på distans, och över 60 % av de tjänstemän som distansarbetet trivs bra med detta. Fler kvinnor än män gillar att arbeta hemifrån.

TCO-ordförande Therese Svanström diskuterar distansarbete som en ny roll på Aftonbladets debattsida. Möjligheter ska inte begränsas, de ska utvecklas för att medarbetare ska bli mer nöjda, produktiva och ha ett enklare liv. Det krävs samråd och en fortsatt utveckling av distansarbetet.

Det är mycket få personer som överhuvudtaget inte vill arbeta hemifrån, majoriteten vill distansarbete allt ifrån heltid till en dag i veckan. Den stora fördelen är enkelheten i hur man får ihop sitt liv med jobb och familj samt andra åtaganden. Sju av tio personer i undersökningen är av denna åsikt och har arbetat hemifrån under kvartal ett 2021. En av tio personer tycker att hemarbete och pandemin har försvårat deras liv.

Socialt liv

För många som kanske inte har naturliga ”internetrelationer” med vänner och arbetskamrater har det sociala livet blivit lidande och de känner av detta. De vill umgås med sina kollegor och kunna prata personligen på plats med dem. Åtta av tio tjänstemän som arbetat hemifrån kvartal ett 2021 saknar detta umgänge. Det handlar oftast om trivsel, kreativitet, bekräftelse och lärande samt utveckling då man interagerar på plats. De flesta vill ha tillbaka dessa delar i sina liv.

Therese Svanström menar att samtalen vid kaffemaskinen eller i fikarummet är nog så viktiga för att må bra. Det är vid dessa mer informella kontakter som nätverken byggs upp genom utbyte av tankar och support.

Källa:

https://www.publikt.se

Aftonbladet

Av155cm.se

En helt ny arbetskultur

På bara ett drygt år har en helt ny arbetskultur utvecklats. Visst fanns den innan pandemin men inte alls i samma utsträckning. Men även om undersökning efter undersökning visar att majoriteten är positiva till att arbeta hemifrån finns det också de som vantrivs att vara hemma och som längtar tillbaka till arbetsplatsen.

En komplex fråga

Johanna Langer är affärsutvecklare på Sodex, ett av de mer välkända tjänsteföretagen. Hon menar att fråga är komplex och säger till Svenska Dagbladet att det egentligen inte finns någon gyllene medelväg som tillfredsställer alla.

Även Sodexo har givit Novus i uppdrag att undersöka inställningen bland personalen. Det framkom att 24 % är negativa till att komma tillbaka till den fysiska arbetsplatsen och hade inget intresse av detta. Hela 46 % har aktivt planerat att fortsätta med sitt distansarbete och är starkt negativa till att återgå till en fysisk arbetsplats.

Men så finns även den motsatta inställningen. 42 5 av deltagarna i undersökningen upplever att arbetslivet har blivit sämre i och med pandemin. Det är med andra ord två helt skilda åsikter som kan bli svårt att hantera för arbetsgivare när nu Folkhälsomyndigheten öppnat dörren för återgång till kontorslokalerna. Detta kan betyda att olika arbetsplatskulturer skapas beroende på om man arbetar på kontoret eller på distans, och det kan mycket väl bli så eftersom livsstilarna kommer att skiljas åt.

Katalysator

Johanna Langer ser en fara i att falla tillbaka i gamla mönster och menar att pandemins katalysatoreffekter på arbetslivet kommer att leda till större och mer permanentade förändringar i arbetslivet. Vad ska företagen erbjuda nya medarbetare för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i framtiden?

Källa: Svenska Dagbladet Näringsliv

Av155cm.se

Distansarbete i glesort

De svenska myndigheternas kontor tömdes under – samma myndigheter som tidigare varit restriktiva med att låta sin personal arbeta på distans. För de företag som redan hade ett dynamiskt arbetssätt och varvade kontor med att arbeta hemifrån var det lättare. Dessa företag blev ännu mer snabbfotade under pandemin eftersom tekniken började att utvecklas i en ännu raskare takt.

Undersökning i Värmland

Storstäderna har i högsta grad anammat ”hemarbetsvågen”, och i Värmland hat SVT gjort en egen undersökningför att se hur det ser ut i ett mer glesbefolkat område. Enligt Arbetsmiljöverket har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön oavsett om man jobbar hemma eller på kontoret och en dialog mellan chef och arbetstagare är absolut nödvändig. SVT Värmland har ställt frågor till de största lokala arbetsplatserna för att få en bild av situationen.

Arbetsförmedlingen

Ett gott exempel på en stor aktör i Värmland är Arbetsförmedlingen som har 150 anställda. De flesta av dessa har arbetat hemifrån under pandemin med konferensmöjligheter, Skype och annan teknik för att interagera med kollegor.

Under covid-krisen ökade distansarbetet från 15 % till 57 % enligt en Sifo-undersökning beställd av Tele2. Trots att den sociala delen saknas visar även denna undersökning att man mår bättre och stressar mindre vid distansarbete.

Av155cm.se

Skribent- och contentjobb ökar

En värld i förändring flyttar online pandemin eskalerat takten – plötsligt finns det online-jobb på varenda jobb-sökar-sajt. Men det gäller att förstå tidens anda och tankar, för det innehåll du lämnar ifrån dig måste vara attraktivt.

Skriva content

Att skriva små korta berättelser samt att göra research inom nya ämnen är ett ganska trevligt jobb som du kan göra på distans och som du faktiskt kan utföra på en heltid. Du bestämmer oftast själv hur många timmar eller hur många uppdrag du vill ta på dig. Det finns olika sorters skribentjobb alltifrån marknadsföring till att bara skriva vettigt innehåll.

Datainsamling

Det finns mycket annonsering om jobb som handlar om datainsamling, ofta i tillfälliga projekt men det finns även över längre tid. Här behöver du inte så mycket tidigare erfarenhet, du följer oftast lagd uppgift som ska utföras.

Allt som handlar om att skapa innehåll på nätet, teknik och marknadsföring över nätet är områden där det finns mycket jobb och där det har blivit ännu mer under pandemin. Om du samtidigt arbetar för flera företag kan du planera din situation själv utan vara bunden av att åka till arbetsplatsen.