Att leda team på distans

Avhannah

Att leda team på distans

I dagens digitala samhälle kan du både arbeta och studera utan att du behöver lämna hemmet. Att arbeta ensam hemifrån ställer större krav på självdisciplin och ledarskap. Det gäller inte minst om du är chef och behöver leda dina medarbetare på distans.

Gå en ledarskapsutbildning

Att vara en bra ledare är viktigt i alla branscher. Oavsett om du leder ett företag eller ett team så behöver du kunna leda på ett sätt som skapar engagemang, trivsel och levererar resultat. Om du är egenföretagare utan anställda behöver du också ledaregenskaper för att driva bolaget och dig själv. Självledarskap är en viktig komponent i ett ledarskapsprogram som Self Leaders erbjuder. Programmet ger chefer, entreprenörer, gruppledare och anställda viktiga verktyg som gör skillnad i ledarskapet.

För- och nackdelar med att arbeta hemifrån

Coronapandemin har bidragit till att allt fler arbetar hemifrån. Statistik från SCB visar att cirka 40 procent av arbetande personer i åldern 15–74 jobbar hemifrån. Att arbeta hemifrån har sina fördelar och nackdelar. De främsta fördelarna är att det ger mer frihet och kreativitet samt att mindre tid spenderas på att pendla till kontoret. Å andra sidan innebär det också ensamhet och distraktioner. Det är svårare att uppnå samhörighet och samarbete när alla kollegor arbetar på olika platser. Många tycker dessutom att det är svårt att vara lika disciplinerad hemma som på kontoret. Det ställer högre krav på chefer och ledare inom företag och andra organisationer. Att leda team på distans är en utmaning eftersom de naturliga sociala mötena, exempelvis i fikarummet, uteblir.

Större utmaningar för chefer

Om du leder team på distans bör du överväga att gå Self Leaders ledarskapsprogram som är utformat utifrån det moderna arbetssättet, nämligen att arbeta hemifrån i allt större utsträckning. Du får praktiska verktyg som hjälper dig att engagera dina anställda även om ni arbetar på olika platser. Bra ledarskap leder till ökad trivsel och mer lojala medarbetare, vilket i sin tur ökar engagemanget. Du som chef har ansvar att se till att ditt team mår bra på arbetet. Genom att utveckla ditt ledarskap får du bättre insikt om dina medarbetare och hur de mår. Du får även verktyg för att skapa trivsel även vid distansarbete. Trots att teamet arbetar på distans kan du som ledare skapa en arbetsmiljö som främjar produktivitet och välmående.

Utveckla dig själv som ledare

Även om du arbetar hemifrån kan du utvecklas som ledare. Med ledarskapsprogram på distans kan du bli en bättre ledare och chef utan att behöva lämna hemmet. Att utvärdera sig själv och hitta utvecklingspotential är nyckeln för att bli bättre på jobbet. Det gäller oavsett om du har anställda eller inte. Självledarskap ger dig bättre självinsikt och hjälper dig även att lösa problem bättre. Nyckeln till teamet eller företagets framgång börjar med dig själv.

Om författaren

hannah administrator